English | Български | Français

веселин василев

художник - график

КАРТИ ЗА ИГРА
Цикъл от 15 щампи линорез с формат 60 х 42 см. на изображението. Всяко от тези произведения е получено след последователното отпечатване на една матрица според принципа на централната симетрия. Тази серия карти за игра илюстрира силните карти и два жокера. Отпечатани в тираж 96 екземпляра върху листи с размер 80 х 60 см. Картон Зеркал.