English | Български | Français

веселин василев

художник - график

ВЕЧНИЯТ ЛАБИРИНТ
Графичен цикъл от десет офорта, който ни въвежда в тайнствения лабиринт на Дедал. Всяка графика отразява даден аспект от мита и неговата актуалност и до днес. Многоцветен печат от две плочи. Тираж от 96 бройки върху картон Ханемюле 300 г/м². Размери: 300 х 225 мм на изображението, 450 х 350 мм. на листа.