English | Български | Français

веселин василев

художник - график

СТРУКТУРИ
Цикъл от шест работи - класически щрихов офорт. Различни многостени и обеми затварят в себе си въображаеми светове. Нестандартно изрязани формати на плочите. Монохромен печат с мастила от Шарбонел върху кремав картон Ханемюле. Формат на хартията: 35 х 35 см. Тираж от 50 бройки, подписани и номерирани от художника.