English | Български | Français

веселин василев

художник - график

КАРНАВАЛ
Парад на човешките суети и противоречия. Клоунада, в която се преплитат смешното и трагичното. В тези цветни творби е търсен игровият момент при тяхното аранжиране. "Интерактивният диптих" позволява на зрителя да композира творбата сам по четири различни начина, а "полиптихът" открива голям брой варианти на представяне на творбата. Няколко произведения, специално създадени за детската среда, допълват тази серия.