English | Български | Français

веселин василев

художник - график

ПАСАЖИ
Тази серия темпери върху картон Арш представя архитектурни пейзажи от някои стари селища на югоизточна Франция. Старите градски части в Лион, Шамбери, Виен и Анси предлагат един удивителен декор, който тук е предаден под особен зрителен ъгъл. Вътрешни дворове, пасажи, вити стълбища и порти са изобразени чрез умишлено деформирана и невъзможна перспектива или под формата на оптична илюзия.